Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Logo MŠMT

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Celkové způsobilé výdaje: 839 714 846 Kč

Vizualizace

Areál Jinonice vizualizace 1 Areál Jinonice vizualizace 2