TZ: ČR potřebuje urgentně vytvořit strategii rozvoje mediální gramotnosti

ČR potřebuje urgentně vytvořit strategii rozvoje mediální gramotnosti

V pondělí 11. března 2019 byly zveřejněny závěry odborných seminářů a veřejného slyšení, které se v letech 2017 a 2018 pod názvem „Budoucnost mediální výchovy“ konaly na půdě Senátu PČR. Uspořádal je senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva a petice ve spolupráci s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Pedagogickou fakultou UK a nadací Green Foundation. Hlavním cílem těchto akcí bylo zhodnotit současný stav rozvoje mediální gramotnosti, rizika a výzvy s ní spojené a prodiskutovat kroky k jejímu zlepšení se zástupci rezortů a státních institucí, které mají na rozvoj této oblasti největší vliv.

Budoucnost mediální výchovy? Závěry ze slyšení v Senátu ČR, IKSŽ FSV UK, mediální gramotnost

Podle závěrečného prohlášení Markéty Zezulkové, Lucie Šťastné a Jana Jiráka z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK uspořádané akce ukázaly, že mediální gramotnost je potřebnou kompetencí pro život v 21. století. Mediální gramotnost definuje dokument jako „soubor dovedností a znalostí potřebných pro život a orientaci ve světě současných a budoucích komunikačních technologií a médií.“ Markéta Zezulková dodává, že „její důležitost spočívá nejen v možnosti zlepšení kvality života jednotlivých občanů, ale také v udržování demokratického uspořádání státu, jeho bezpečnosti a konkurenceschopnosti.

Na senátních setkáních se řešila i odpovědnost jednotlivých ministerstev a vize do budoucna. Hlavním závěrem zprávy tedy je, že je nutné urychleně vytvořit sjednocující koncepci a strategii rozvoje mediální gramotnosti v České republice. „Důležité je přitom, aby postup zainteresovaných rezortů byl v této věci koordinovaný a systematický, s jasně definovanou mezirezortní gescí a s orgánem, který bude koncepční rozvoj a koordinaci zajišťovat,“ doplnil Jan Jirák. Doposud se rozvojem mediální gramotnosti a jiných gramotností zabývaly různé instituce a rezorty, žádný však neměl rozvoj této vzdělávací oblasti a jeho koordinaci ve výlučné gesci.

Zpráva však také upozorňuje na to, že k mediální gramotnosti nelze přistupovat jako k oddělené od ostatních gramotností potřebných pro život, práci a vzdělávání se. „V budoucnu bude stále více nutná spolupráce mezi zastánci jednotlivých gramotností, jako je mediální, čtenářská, digitální a informační, protože v běžném životě se hranice mezi nimi stírají,“ uzavírá Lucie Šťastná.

Závěrečné prohlášení ke stažení zde.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz  

Tel. 222 112 179

Mobil: 721 108 836