Marek Nekula

Marek Nekula

Prof. Dr. PhDr. Marek Nekula od roku 1998 přednáší lingvistiku, kulturní historii a teorii kultury jako profesor bohemistiky a západní slavistiky na univerzitě Regensburg, kde mj. vede centrum českých studií Bohemicum a od roku 2007 obor Česko-německá studia, který je společným studijním programem s FSV UK v Praze podporovaný Deutscher Akademischer Austauschdienst und Česko-německým fondem budoucnosti. Od roku 2000 je členem Collegium Carolinum v Mnichově a od roku 2012 členem rady Graduate School for East and Southeast European Studies, která je společným podnikem univerzity Regensburg a LMU München. V letním semestru 2006 a 2012 pobýval jako senior, resp. visiting fellow na Davis Center for Russian and Eurasian Studies na Harvardově univerzitě a v zimním semestru 2019 hostoval na University of Michigan v Ann Arboru.

Je autorem nebo spoluautorem pěti monografií a přibližně stovky odborných článků v recenzovaných sbornících, časopisech nebo ročenkách jako Current Issues in Language Planning, Sociolinguistica, Slovo a slovesnost, Česká literatura, Estetika, Judaica Bohemiae, Bohemia, brücken, Wiener Slawistisches Jahrbuch, Jahrbuch für Europäische Ethnologie aj. Z aktuálních publikaci stojí za zmínku monografie Smrt a zmrtvýchvstání národa: Sen o Slavíně v české literatuře a kultuře (2017), která vyšla také německy, a Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature (2016) nebo sborník  Zeitschriften als Knotenpunkte der Moderne/n: Prag – Brünn – Wien (2019). Autorsky a jako editor se podílel také na dvousvazkovém Novém encyklopedickém slovníku češtiny (2016), který je dostupný také online.

Vedl a vede výzkumné projekty, resp. se podílel a podílí na výzkumných projektech financovaných ze zdrojů Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Grantové agentury ČR, Fritz Thyssen Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur aj.