Laurent Weill

Laurent Weill

Laurent Weill je profesorem ekonomie na Štrasburské univerzitě ve Francii. Je ředitelem tamního střediska pro finanční výzkum LaRGE. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje především se především na bankovnictví, korporátní finance a politickou ekonomii se zvláštním ohledem na rozvojové ekonomiky v Číně, v Rusku a v islámském světě. Publikoval zhruba 120 článků, včetně více než 100 příspěvků v různých periodikách, mimo jiné např. v Journal of Banking and Finance, World Development, Journal of Comparative Economics a Journal of Financial Stability.

Zastával post výzkumného pracovníka a coby odborný poradce hostoval v národní bance Finska (BOFIT). Spolupracoval na výzkumných projektech při Francouzské národní bance, České národní bance a Polské národní bance. Byl hostujícím výzkumným pracovníkem na bruselské Université Libre.

Patří mezi přední hostující výzkumné pracovníky Moskevského státního institutu pro mezinárodní vztahy (MGIMO), je hostujícím profesorem na Univerzitě Karlově v Praze a na Solvayově škole hospodářství a managementu při Université Libre de Bruxelles.