David Chandler

David Chandler

David Chandler je profesorem mezinárodních vztahů na Westminsterské univerzitě v Londýně. Je zakladatelem a šéfredaktorem odborných periodik Intervention and Statebuilding a Resilience: International Policies, Practices and Discourses vydávaných prestižním nakladatelstvím Taylor & Francis.

Napsal celou řadu knih, článků a knižních statí věnovaných proměnám paradigmat intervence v mezinárodním měřítku. Dlouhodobě se zaobírá především novými formami subjektivity, jež vznikají odstupem od nazírání na člověka coby subjekt a na svět coby objekt. Zabývá se rovněž novými formami mezinárodní intervence a regulace hlavně s ohledem na ty, jež se odrážejí v „terapeutických“ rysech jazyka etické zahraniční politiky – vláda práva, lidské bezpečí, posílení účasti (empowerment), demokratizace, budování kapacit v rámci státu (state capacity-building),  lidská práva, rozvoj občanské společnosti, boj proti korupci a transparentnost, country ownership (tedy míra politické vůle k přijetí a prosazování opatření či zásad, jež daná země přejímá zvenčí za pomoci zahraničních partnerů), postkondicionalita, vývoj ve prospěch chudých (pro-poor development).