Emil Aslan (Souleimanov)

Emil Aslan (Souleimanov)

Člen

doc. PhDr. Emil Aslan (Souleimanov), Ph.D.

Email: emil.aslan@fsv.cuni.cz

Pracuje na Institutu politologických studií, kde se věnuje především mikrosociologii iregulerních ozbrojených konfliktů i skupin s akcentem na teroristické a povstalecké organizace. Má zkušenosti s aplikováním kvalitativních metod, zejména etnografie a hloubkových interview. V minulosti (spolu)získal četné vědecko-výzkumné granty poskytnuté mj. GA ČR, MZV ČR, NATO aj. V současnosti je spoluřešitelem grantu UK UNCE, TA ČR aj.