COVID

COVID-19

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci je mimo jiné nezbytné:

  1. prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např. pojištění, využití storno podmínek)
  2. prokázat, že mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast
  3. doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět

Zrušení mobility z důvodu vyšší moci je třeba vždy nahlašovat.

U mobility ERASMUS+/ ERASMUS+ ICM prostřednictvím Evropské kanceláře RUK: erasmus@ruk.cuni.cz 

U meziuniverzitních a mezifakultních mobilit prostřednictvím OZS FSV UK: studyabroad@fsv.cuni.cz

Informace z Rektorátu UK

Informace z FSV UK

Informace z  Domu zahraniční spolupráce

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Informace z WHO

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace z Ministerstva zahraničních věcí