Informace ke COVID-19

Prodloužení výpůjční lhůty v knihovnách FSV UK + nové e-zdroje

Výpůjční lhůta

S ohledem na nastalou situaci byly Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 16. dubna 2020 včetně. V této době nebude nabíhat zpozdné.

Vstup studentů do budov FSV UK je až do odvolání striktně zakázán.

Pro zaměstnance je v knihovně v níže uvedené dny k dispozici služba: 

Hollar (kancelář č. H016)

Po 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00 
St 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Opletalova 

Út 9:00 - 12:00
Čt 9:00 - 12:00

Nadále můžete využívat emailovou komunikaci: knihovna@fsv.cuni.czknihovna_ies@fsv.cuni.cz

Nové e-zdroje pro UK

Knihovna FSV UK informuje o dalších nových zdrojích, které jsou dostupné pro celou Univerzitu Karlovu. 

University of California Press Journals

 • multioborová fulltextová platforma e-časopisů University of California
 • dostupnost do: 30. 6. 2020
 • více informací

Bloomsbury

 • multioborové fulltextové kolekce e-knih vydavatelství Bloomsbury
 • dostupnost do: 31. 5. 2020
 • více informací

ProQuest One Literature

 • fulltextová databáze z oblasti literatury a literární vědy
 • dostupnost do: 30. 6. 2020
 • více informací

/ 6. 4. 2020 /

Podpora vzdálené výuky formou Google Hangouts Meet

Pro možnost zajištění přednášek i při práci z domova v rámci karantény mají uživatelé FSV UK (zaměstnanci i studenti) možnost využívat nástroj Google Hangouts Meet pro videokonference a sdílení obsahu.
 
Nástroj umožňuje živé sdílení videohovorů pomocí webkamery, kombinované se sdílením obsahu plochy počítače, resp. prezentace, až pro 100 účastníků. 

Dále v rámci virové hrozby Google přidal možnost dočasně využít 
- navýšený limit 250 účastníků na videohovor,
- živý přenos videohovorů (až pro 100 000 diváků v doméně),
- možnost nahrávání videohovorů.

Nástroj Google Meet je k dispozici v rámci fakultní licence GSuite a je dostupný přímo z webového prohlížeče bez nutnosti instalace. Účastníci videokonference pro připojení nepotřebují účet Google a pro přístup mohou využívat libovolný typ zařízení od počítače, notebooku po tablety a mobilní telefony.

Návod k využití na stránkách IT oddělení

/ 3. 4. 2020 /

Termíny odevzdání závěrečných prací a splnění studijních povinností

Termín odevzdání bakalářských i diplomových prací a přihlášek k letním státním závěrečným zkouškám zůstává pro studující Institutu ekonomických studií (IES) 7. 5. 2020.

Ředitelé Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), Institutu mezinárodních studií (IMS), Institutu politologických studií (IPS) a Institutu sociologických studií (ISS) rozhodli, že termín odevzdání závěrečných prací posunou na 21. 5. 2020.

Analogicky na IES zůstává datum, do kterého musejí mít ti, kteří jdou ke státním zkouškám v letním termínu, splněny všechny studijní povinnosti 29. 5. 2020. Pro studující IKSŽ, IMS, IPS a ISS se toto datum posouvá na 12. 6. 2020.

Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.

Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7. 2020.

/ 26. 3. 2020 /

Prodloužení termínu pro podání přihlášek ke studiu na FSV UK

Upozorňujeme uchazeče o studium na Fakultě sociálních věd UK, že termín pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů je prodloužen do 30. 4. 2020.

/ 24. 3. 2020 /

Aktuální informace UK pro studenty a uchazeče z 20. 3.

Univerzita Karlova zveřejnila aktuální informace o změnách týkajících se studia a přijímacího řízení. 

Informace pro studující ke dni 20. 3.

Informace pro uchazeče ke dni 20. 3. 

Termíny platné pro naši fakultu zveřejníme v následujícím týdnu. 

/ 20. 3. 2020 /

Rozhodnutí Kolejí a menz k aktuální situaci

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně:

Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty. Rozhodnuto bylo následovné:

1) Student ubytovaný na kolejích KaM UK může okamžitě vypovědět Smlouvu o ubytování bez penále nejpozději však do 31. 3. 2020. U ubytovaných, kteří se rozhodnou okamžitě Smlouvu o ubytování ukončit, nebude KaM UK garantovat lůžko/ubytování v případě zahájení akademického roku, obnovy školního roku 2019/2020 nebo při rezervacích pro rok 2020/2021. Ukončení Smlouvy o ubytování znamená řádné ukončení ubytování dle platných ubytovacích předpisů.

2) Student ubytovaný na koleji nebo pobývající mimo kolej, může fyzicky opustit ubytovací kapacitu/kolej nejpozději do 31. 3. 2020 s tím, že na pokoji může zanechat své osobní věci. Při opuštění koleje zanechá klíče v ubytovací kanceláři/v případě nemožnosti vrácení klíče z důvodu pobytu mimo místa koleje nebo v zahraničí, bude pokoj zapečetěn. V průběhu tohoto období bude KaM účtovat cca 15% ceny kolejného až do opětovného nastěhování na kolej. V tomto období nemůže student vstupovat do prostor koleje a opuštěné ubytovací kapacity. Vstup do pokoje bude považován za obzvláště závažné porušení etických předpisů a nařízení KaM. V případě porušení tohoto opatření, bude se studentem okamžitě ukončena Smlouva o ubytování. Student bude zařazen na Black List a jeho žádosti o ubytování na kolejích KaM UK bude automaticky zamítnuto.

3) Studenti, kteří zůstávají ubytováni v kolejích UK, hradí plnou cenu tj. standardní cenu ubytování dle platných ubytovacích podmínek.

/ 20. 3. 2020 / 

Nakladatelství GRADA zpřístupňuje studentům UK 5 000 knižních titulů

Nakladatelský dům Grada a s ním spolupracující vydavatelé bezplatně zpřístupnili studentům a zaměstnancům fakult Univerzity Karlovy celou kolekci BOOKPORT.

Tato multioborová kolekce zahrnuje více než 5 000 českých titulů jak z odborné literatury, tak z beletrie, a to včetně titulů, na které jsou studenti zvyklí v tištěné podobě. Kolekce umožňuje i offline čtení.

Pro studenty a zaměstnance fakult je kolekce BOOKPORT dostupná z Portálu elektronických zdrojů, a to až do 30. dubna 2020.

/ 18. 3. 2020 /

Omezený provoz pokladny a podatelny v budově Hollaru

Úřední hodiny pokladny FSV UK (budova Hollar) jsou až do odvolání omezeny následovně: 

Po 10:00 – 11:30
St 10:00 – 11:30

V pokladně není momentálně možné platit v hotovosti. Platby budou přijímány pouze přes platební terminál. Děkujeme za pochopení.  

Úřední hodiny podatelny FSV UK (budova Hollar) jsou omezeny následovně:

Po 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00

Podrobnější informace k provozu podatelny byly zaslány tajemníkům institutů a vedoucím oddělení. 

/ 16. 3. 2020 /

Opatření vedení UK a FSV UK k současné situaci z 16. 3.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, vedení UK sděluje:

Výuka a přítomnost na pracovišti 

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od pondělí 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do úterý 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) se zakazují jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým. 

Na FSV UK platí zákaz vstupu studentům do budov FSV UK do úterý 24. 3. 2020, resp. do odvolání. Zákaz se nevztahuje na studenty doktorského studia, kteří jsou na FSV UK zároveň zaměstnáni. Pracovníci FSV UK jsou dostupní na e-mailech a telefonech – úřední hodiny jednotlivých oddělení budou postupně zveřejněny. Za bezproblémové bezkontaktní konzultování a výuku zodpovídají ředitelé jednotlivých institutů.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí ze sdělení rektora ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje 

Provoz kolejí zůstává zachován

Znovu apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomujeme si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věříme, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od úterý 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského. O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu 18. března bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do pondělí 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funkční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách ldapuser.cuni.cz/ . V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením cuni.cz/UK-5361.html .

Rektorát UK

Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory bude vyvěšen v úterý 17. března na webových stránkách UK.

/ 16. 3. 2020 /

Opatření rektora UK k současné situaci z 13. 3.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:

Výuka

Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.

I nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apodStejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.

Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.

Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.

Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).     

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.

Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020 (viz informace níže).

Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.

Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov
 • Menza Kajetánka
 • Menza Sport
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)
 • Výdejna HTF
 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“
 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Výdejna Hvězda
 • Bufet UHK (Hradec Králové)
 • Výdejna Lidická (Plzeň)
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)
 • Provoz Cateringu na menze Právnická
 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Snídárna na koleji Komenského
 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická
 • Menza Arnošta z Pardubic
 • Menza Budeč
 • Bufet Právnická
 • Studentský klub Celetná - SKC

Výdej průkazů UK

Již ve čtvrtek 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10:00 do 14:00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena.

Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.

Informační servis: emergency@cuni.czinfo@cuni.cz

tel.: +420 224 491 850

Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

S platností od pátku 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.

Výcviková střediska

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda
 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)
 • VS Albeř
 • VS Horní Poříčí
 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.

/ 13. 3. 2020 /

Uzavření knihoven FSV UK + možnost výpůjček po předchozí objednávce

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR, kterým se uzavírají všechny veřejné knihovny, jsou od pátku 13. března 2020 až do odvolání uzavřeny pobočky knihoven FSV UK v Hollaru a v Opletalově a od pondělí 16. března 2020 i knihovna v Jinonicích

Hromadně byla prodloužena výpůjční lhůta všech výpůjček, a to až do 7. dubna 2020 včetně. V této době nebude nabíhat zpozdné.

Hollar + Opletalova

Pokud budete potřebovat ke svému studiu nebo vědecké práci nutně nějakou knihu, a jste náš student nebo zaměstnanec, napište svou objednávku na e-mail knihovna@fsv.cuni.cz nebo knihovna_ies@fsv.cuni.cz

Vyzvednutí předem objednaných výpůjček bude možné v těchto termínech:

Knihovna Hollar

Po 9:00 - 12:00
St 9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Knihovna Opletalova

Út 9:00 - 12:00
Čt 9:00 - 12:00

Prezenční studium ve studovně není možné. Děkujeme za pochopení. 

Knihovna Jinonice

Návod na rezervaci výpůjček

Rezervovat lze knihy z kategorie "běžná výpůjčka", "krátkodobá výpůjčka" a "prezenční". Omezení rezervace knih na místě bylo zrušeno. 

K vyzvednutí rezervovaných knih budete vyzváni e-mailem. Můžete si je vyzvednout v následujících termínech:  

Po - Pá 10:00 - 15:00

Telefonické rezervace se nepřijímají. Děkujeme za pochopení.

Dotazy, žádosti o konzultace ohledně elektronických zdrojů a přístupu k nim apod. pište na e-mail knihovnajin@ruk.cuni.cz.

/ 13. 3. 2020 /

Informace o vzdáleném přístupu k odborné literatuře + provoz knihoven UK

Přístup do odborné literatury z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK. Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.

Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta

Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí.

S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.

/ 11. 3. 2020 /

Rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK k současné situaci z 10. 3.

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN (odkaz zde), se s účinností od středy 11. 3. 2020  zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). 

 • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.
 • S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Výuka, vzdělávací a výzkumná činnost

I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Vyučující a pedagogové zajistí pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Obracíme se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše. 

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty.  Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

 

Děkanka FSV UK zároveň s ohledem na výše uvedené ruší veškerou dnešní výuku začínající od 17:00 a dále. 

Knihovny FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle provizorní otevírací doby 10:00 - 15:00.

Studijní oddělení a zahraniční oddělení FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle úředních hodin.

 

O dalším vývoji budeme informovat. Prosíme proto, abyste věnovali pozornost webu fakulty a sociálním sítím. Zároveň vás prosíme o zachování klidného přístupu k této mimořádné situaci.

/ 10. 3. 2020 / 

Zrušení výuky studijních programů U3V

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat šíření koronavirové infekce a ochránit rizikové skupiny obyvatelstva, se až do odvolání ruší výuka všech studijních programů v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

/ 10. 3. 2020 /

Povinná karanténa pro zaměstnance a studenty FSV UK, kteří se vracejí z Itálie

V souvislosti s mimořádným opatřením, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví, se s okamžitou platností nařizuje všem zaměstnancům a studentům FSV UK, kteří se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař jim v souladu s výše uvedeným opatřením nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Zároveň nahlásí tuto skutečnost telefonicky/emailem fakultě – kontaktní osobou krizového týmu pro zaměstnance je tajemník FSV UK Ondřej Blažek (kontakt) a kontaktní osobou pro studenty pan Lukáš Budín (kontakt). Děkanka FSV UK nařídí zaměstnancům v karanténě práci na dálku. Studenti se po nahlášení opět bezkontaktně domluví se svými vyučujícími na náhradním plnění studijních povinností po dobu karantény.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo toto mimořádné opatření vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu na území Itálie. Podle dostupných informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

/ 6. 3. 2020 /

Doporučení AS UK navazující na situaci v Itálii

Nákaza koronavirem se v posledních dnech začala šířit i v Itálii, především v oblastech Benátska a Lombardie. Čeští studenti a zaměstnanci, kteří v oblasti působí, by po návratu do ČR měli zůstat dva týdny v domácí karanténě.

Z Itálie se nyní vrací celkem 15 studentů Univerzity Karlovy a dalších 20 by naopak mělo do Itálie vyjet. Tři studenti UK jsou v Itálii na celý rok a předčasně se zatím vracet nechtějí. Aktuální doporučení je, aby studenti (čeští i zahraniční), kteří byli rezidenti v postižených oblastech (tj. nejen projížděli) po příjezdu do ČR dodrželi 14 denní karanténu. Pokud jde o české studenty, kteří mají možnost volby, přednostně by ji měli strávit doma, např. u rodičů, ne na koleji.

V souvislosti s aktuální světovou epidemií koronaviru věnujte pozornost přiloženým informacím „Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy koronovariem“ a „Doporučení pro cestovatele: epidemie vyvolaná novým typem koronaviru 2019-nCoV“. Dbejte prosím pokynů v nich obsažených v zájmu zachování svého zdraví i zdraví vašeho okolí.

Rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy

V pátek 7. února 2020 pak Univerzita Karlova obdržela Rozhodnutí Hygienické stanice hl.m. Prahy vydané v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie koronavirem (2019-nCoV). Toto Rozhodnutí bylo neprodleně distribuováno napříč Univerzitou Karlovou, na vedení fakult a součástí, k rukám tajemníků apod.

Rozhodnutí ke stažení zde

Doporučení Akademického senátu Univerzity Karlovy

AS UK doporučuje studentům nebo pracovníkům UK, kteří přicestují z Číny nebo se dostali do úzkého kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem, aby i v případě, že u nich nejsou žádné příznaky onemocnění, na dobu 2 týdnů omezili sociální kontakt, zdržovali se doma a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě.

AS UK doporučuje děkanům všech fakult UK, aby na potřebnou dobu:

– dotyčným studentům udělili studijní volno;

– dotyčným pracovníkům nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce.

Studenti mohou kontaktovat studijní oddělení FSV UK a zaměstnanci personální oddělení FSV UK. 

/ 2. 3. 2020 / 

Ovládací prvky