Budova Opletalova

Používání techniky na IES

Základní pravidla

  1. Vyučující odpovídá za techniku od převzetí klíčů od techniky (jejího převzetí) až do navrácení klíčů od zabezpečené techniky uvedené do původního stavu (v případě přenosné techniky do vrácení techniky do trezoru) zpět na vrátnici (či převzetí techniky jiným vyučujícím zapsaným na vrátnici)
  2. Jakoukoliv zjištěnou závadu ohlásit neprodleně na oddělení CIVT (nejpozději po konci přednášky), v případě nezastižení pracovníka CIVT poslat email s popisem závady na  civt_opletalova@fsv.cuni.cz a informovat vrátnici
  3. Je zakázáno odpojovat jakoukoliv zapojenou techniku
  4. Je zakázáno měnit nastavení všech dataprojektorů - projektory jsou nastaveny co nejuniverzálněji, jakákoliv změna nastavení, i když Vaší prezentaci pomůže, poškodí další prezentující (např. v případě zvýšení bílé či svítivosti zmizí světlejší odstíny barev či jemnější písma)

Doporučený postup

Vyučující při převzetí techniky zkontroluje, zda je technika kompletní a v pořádku (jde o rychlou kontrolu, zda nechybí myš, klávesnice, kabely u přenosné techniky, či zda není někde něco viditelně rozpojeno a podobně).

V případě zjištění chybějících zařízení okamžitě informovat vrátnici. Po použití prezentační techniky veškerá zapínaná zařízení vypnout, uložit techniku zpět na její místo a uzamknout.

Odevzdat klíče na vrátnici.

V případě prezentace z NTB je možné si pro učebny 016, 109 a 314 zapůjčit kabel VGA ve vrátnici. Přenosné projektory mají VGA kabel umístěný v přední kapse brašny projektoru.

Seznam manuálů k jednotlivým učebnám