Webináře CEEPUS pro studenty a akademiky

Webináře CEEPUS pro studenty a akademiky

Národní kancelář CEEPUS z Domu zahraniční spolupráce pořádá volný cyklus webinářů CEEPUS pro začátečníky i pokročilé. Webináře proběhnou v prostředí Microsoft Teams. Součástí každého webináře bude prostor pro pokládání otázek formou chatu. Prezentace budou ke stažení po akci na webových stránkách DZS.

 

WEBINÁŘ I PRO STUDENTY

Jak vycestovat s programem CEEPUS?

Termín: čtvrtek 26. 5. 2022 (10:00-11:00)

Moderátor: Nina Bosnićová

Prezentující: Jan Trnka, Magda Smolíková (Veterinární univerzita Brno)

Obsah: informace o fungování programu, podávání žádostí o výjezdy do zahraničí, výjezdy v rámci sítě vs. výjezdy jako freemover, práva a povinnosti žadatelů, stipendijní sazby, doporučené postupy, další varianty výjezdů

Registrace 

 

WEBINÁŘ II PRO AKADEMIKY A INSTITUTY

Jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS?

Termín: pátek 27.5. 2022 (10:00-11:00)

Moderátor: Nina Bosnićová

Prezentující: Jan Trnka, Tomáš Hanák (Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta)

Obsah: pravidla a povinnosti partnera a koordinátora sítě, proces hodnocení, oživení sítě Umbrella Network, financování výjezdů, předběžné a roční vyúčtování sítě

Registrace