Vyzkoušejte nové kolekce E-knih

Vyzkoušejte nové kolekce E-knih

Od 1. října spustila Knihovna FSV UK přístup pro všechny studenty a studentky Univerzity Karlovy do dvou kolekcí e-knih Cambridge Core a Taylor & Francis Group eBooks.

Cambridge Core

Odkaz na portál elektronických zdrojů zde

Dostupnost do: 31. 12. 2022

Na platformě Cambridge Core je dostupný výběr e-knih z oblasti sociálních, humanitních, právních, přírodních, lékařských, technických věd. Také je k dispozici několik jednotlivě předplácených časopisů.

V rámci Univerzity Karlovy je zpřístupněna také kolekce Cambridge Online Journals - Humanities and Social Sciences (HSS), která zahrnuje e-časopisy z oborů archeologie, ekonomie, historie, filozofie, politologie atd.

Knižní kolekce HSS je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Taylor & Francis Group eBooks

Odkaz na portál elektronických zdrojů zde 

Taylor & Francis Group eBooks - Výběrová kolekce e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory: přírodní vědy, ekonomika, podnikání a management, inženýrství, lékařství, sociální vědy a výchova a vzdělávání.

K licencovaným e-knihám jsou dostupné také desítky Open Access e-knih. Knižní kolekce Human and Social Sciences (HSS) je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé mají do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.