Využijte mentoring pro socioekonomicky znevýhodněné studenty

Využijte mentoring pro socioekonomicky znevýhodněné studenty

Jste studenty 1. nebo 2.  ročníku, nacházíte se v nepříznivé životní situaci a ocenili byste pomoc se studiem? Zapojte se do bezplatného programu Centra Carolina a využijte mentoring studentů z vyšších ročníků.

Pokud se do programu zapojíte, mentor/ka vás bude podporovat a provázet tak, abyste snadněji překonal/a překážky, které vám přináší nepříznivá životní situace, např. nízká finanční či sociální podpora rodiny, obtíže při studiu, neznalost vysokoškolského prostředí, bydliště ve vyloučené lokalitě, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci aj.

Mentoři z řad vyšších ročníků vám napomohou k rozvinutí dovedností potřebných k hladkému zvládnutí studia, jako je příprava na zkoušky, studijní návyky aj. Napomohou také s dalším studijní agendou.

Mentoring probíhá zpravidla formou osobních pravidelných schůzek, je však možné absolvovat i jednorázovou konzultaci s mentorem/kou anebo vést celý proces on-line. 

Více informací naleznete zde.