Vychází první díl fakultního podcastu De Facto

Vychází první díl fakultního podcastu De Facto

Do prvního dílu podcastu De Facto jsme si pozvali Michela Perottina, politologa a vedoucího katedry politologie na IPS FSV UK. 

Ve Francii, když chcete udělat demonstraci, tak ji musí někdo organizovat a je jasné, kdo pak nese odpovědnost za případné škody. U Žlutých vest to nikdo neorganizuje, není tam žádná struktura a tím pádem ani nikdo nenese odpovědnost, kromě jedinců, kteří jsou lapeni přímo při činu, uvádí docent Perottino.

Poslechněte si rozhovor o blížících se volbách ve Francii i u nás, o populismu po pandemii či o tom, zda jde dělat zákulisní politiku on-line. 

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts.  

Poslechnout si na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.

Podcast bude vycházet jednou za čtrnáct dní na podcastových aplikacích a na fakultním webu.