Výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyt na St. Thomas University

Výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyt na St. Thomas University

Univerzita Karlova vyhlašuje výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyt v letním semestru 2022/2023 na St. Thomas University s možností získání Kucera Scholarship.

Stipendium: 5000 USD na částečné pokrytí nákladů studenta

Pouze pro studenty české národnosti s trvalým pobytem v ČR

Přihlásit se mohou studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, nicméně vybírat lze pouze předměty v rámci undergraduate sekce

Zájemci si přihlášku podají v rámci Rektorátní onlinky (od 4. - 30. 4. 2022)

Povinné dokumenty v anglickém jazyce:

  • životopis s aktuálními kontaktními údaji (telefon, e-mail adresa)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě
  • doporučující dopis z katedry studenta
  • aktuální výpis studijních povinností za celé studium na VŠ
  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti

Web St. Thomas University

Přehled undergraduate programů

Přehled undergraduate kurzů

Informaci o podání přihlášky včetně kopií všech dokumentů zašlete Marii Stanovské na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz