Studijní nebo výzkumné pobyty v Mexiku

Studijní nebo výzkumné pobyty v Mexiku

Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů se mohou hlásit na studijní a výzkumné pobyty v Mexiku. 

Délka pobytu: 5 až 10 měsíců, zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 6. prosince 2022

Jak se přihlásit: Akademické informační agentuře zaslat emailem na adresu e-podatelna@dzs.cz naskenované dokumenty:

  • Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (vyplněný, podepsaný a datovaný, potvrzený od VŠ)
  • životopis ve španělštině
  • motivační dopis ve španělštině
  • doklad o vykonaných zkouškách
  • potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka

Termín pro podání žádostí: 14. 07. 2022

Bližší informace naleznete zde