Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu

Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu

Stipendijní pobyt na Univerzitě v Düsseldorfu

Partnerská Heinrich Heine Universität Düsseldorf nabízí studentům UK v bakalářském / magisterském stupni stipendijní pobyt v letním semestru 2020/2021. Délka pobytu je max 5 měsíců. 

UK má k dispozici pouze 1 stipendium. V rámci fakulty budou vybráni 1 - 2 kandidáti/ky, jejichž podklady budou zaslány do dalšího kola na rektorát. Konečné rozhodnutí o přidělení stipendia je v kompetenci Univerzity v Düsseldorfu.

Přihlášku se všemi požadovanými dokumenty zasílejte do 6. září 2020 na e-mail studyabroad@fsv.cuni.cz. K přihlášce prosím dodejte souhlas se zpracováním osobních údajů a uveďte svůj studijní průměr. 

Podrobné informace