Slavnostní setkání k 30. výročí založení FSV UK [ONLINE]

Slavnostní setkání k 30. výročí založení FSV UK [ONLINE]

Slavnostní setkání k 30. výročí založení FSV UK [ONLINE]

V průběhu letošního roku si i přes často nepříznivé podmínky připomínáme formou nejrůznějších akcí a aktivit třicet let od založení FSV UK (více na našem výročním webu 30let.fsv.cuni.cz). Jejich vrcholem mělo být slavnostní setkání 22. října 2020 ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina, na kterém se v panelové diskuzi měli sejít významné osobnosti a úspěšní absolventi ze všech institutů FSV UK - osobnosti, které svou činností přispívají k šíření dobrého jména naší fakulty.

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím opatřením jsme se rozhodli plánovanou společenskou událost k oslavě 30. výročí založení FSV UK přeložit do online prostředí. Můžete se jí zúčastnit přes platformu ZOOM. K živému vysílání se můžete připojit také na facebookové stránce FSV UK nebo skrze událost na Facebooku. Pokud se nebudete moct připojit live, najdete následně záznam akce na fakultním Facebooku a na YouTube kanále FSV UK.

Záznam akce na YouTube

Těšit se můžete na panelovou diskuzi, která bude mít dvě části. Hosté I. panelu z řad akademiků budou diskutovat nad významem a postavením společenských věd v dnešním světě a zároveň reflektovat vývoj a současnou pozici FSV UK. V II. panelu zasednou úspěšní absolventi naší fakulty, kteří budou hovořit o uplatnění společenskovědního vzdělání v praxi a sdílet své profesní zkušenosti. V krátké přestávce mezi panely budeme promítat fotografie ze slavnostního představení vlastního žezla FSV UK. 

Během přenosu bude možné klást diskutujícím otázky skrze chat v aplikaci ZOOM a prostřednictvím komentářů na Facebooku.

Harmonogram akce

15:30 - 15:40 Úvodní slovo

 • Tomáš Zima, rektor UK
 • Alice Němcová Tejkalová, děkanka FSV UK
 • Václav Moravec, předseda Akademického senátu FSV UK 

15:40 - 16:40 I. panel

Postavení společenských věd v dnešním světě: reflexe vývoje FSV UK

 • Barbara Pertold-Gebicka (Institut ekonomických studií FSV UK)
 • Filip Láb (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK)
 • Tomáš Weiss (Institut mezinárodních studií FSV UK)
 • Malvína Krausz Hladká (Institut politologických studií FSV UK)
 • Dino Numerato (Institut sociologických studií FSV UK)

moderuje Alice Němcová Tejkalová, děkanka FSV UK a absolventka IKSŽ FSV UK

16:40 - 16:50 Přísahejme na vlastní!

prezentace fotografií ze slavnostního představení vlastního žezla FSV UK 

16:50 - 17:50 II. panel

Uplatnění společenskovědního vzdělání v praxi: sdílení profesních zkušeností

 • Jáchym Hercher (absolvent IES FSV UK, Seznam)
 • Tereza Ježková (absolventka IKSŽ FSV UK, dříve Národní galerie Praha, nyní IKSŽ FSV UK)
 • Martin Palán (absolvent IMS FSV UK, BONTONFILM, a.s.)
 • Ivana Karásková (absolventka IPS FSV UK, Výzkumné centrum AMO)
 • Jitka Modlitbová (absolventka ISS FSV UK a IPS FSV UK, Armáda Spásy v České republice, z.s.)

moderuje Jakub Stařík, absolvent IKSŽ FSV UK, Česká televize

17:50 - 18:00 Závěrečné slovo

 • Alice Němcová Tejkalová, děkanka FSV UK

 

Věříme, že vás online formát neodradí od účasti a těšíme se na vás ve čtvrtek 22. října odpoledne u obrazovek vašich počítačů a laptopů!