Představujeme nové žezlo FSV UK

žezlo FSV UK

Představujeme nové žezlo FSV UK

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se v historické budově Karolina uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti dokončení nového žezla FSV UK.

Vznik nového žezla byl podpořen formou hromadného financování na portálu HitHit na jaře roku 2017 pod heslem „Přísahejme na vlastní!“. Sbírka umožnila dovést do úspěšného konce projekt vzniku insignií, který před více než dvaceti lety ohlásil tehdejší děkan fakulty prof. Miloslav Petrusek. Od založení FSV UK v roce 1990 dodnes studenti skládali imatrikulační slib a promoční přísahu na žezlo zapůjčené od Filozofické fakulty.

Projekt vypsání sbírky na jaře minulého roku podpořil jak současný děkan FSV UK Jakub Končelík, tak i emeritní děkani Lubomír Mlčoch a Jan Ámos Víšek. FSV UK oslovila akademického sochaře Otmara Olivu, aby vytvořil fakultní žezlo. Tvorba mistra Olivy je známá nejen u nás, ale i v zahraničí. Insignie již zhotovoval např. brněnské JAMU, jeho díla zdobí mimo jiné kapli Jana Pavla II. ve Vatikánu, chrám Panny Marie Matky Církve v Mariboru či chrám Panny Marie Vítězné v Praze.

Ideovým návrhem insignií FSV UK je motiv „Společnost jako na dlani“ (tu reprezentuje zeměkoule spočívající na konečcích lidské ruky). Každý prst ruky pak symbolizuje jeden z pěti oborů pěstovaných na fakultě, celá ruka pak skutečnost, že díky oborové spolupráci nabízí fakulta studentům pohled na lidskou společnost jako na dlani. Soutěž o ideový záměr žezla byla vyhlášena na podzim roku 2014. Autorem vítězného návrhu je profesor Martin Potůček.

Výstava nových insignií FSV UK

Ve dnech 19. ledna až 20. února 2018 se v Křížové chodbě Karolina uskutečnila výstava insignií FSV UK. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen nové žezlo, ale i nový talár. Součástí výstavy byly také fotografie dokumentující tvorbu žezla.

Talár pro FSV UK navrhla a ušila Alena Zvolánková, absolventka katedry oděvnictví Univerzity v Liberci a současně také FHS UK. Její taláry již oblékají pedelové rektora UK a dalších fakult Univerzity Karlovy. Pro předání čestných doktorátů připravila také taláry na míru osobnostem, jako jsou například prof. Ivan Damjanov, prof. Nobutaka Hirokawa, prof. Susan Margaret Grasserová či prof. Philip Zimbardo. Talár pro FSV UK je výjimečný tím, že se nejedná o repliku, ale o zcela unikátní návrh, který vznikal ve spolupráci s členy fakulty a tvůrcem žezla, mistrem Olivou.

Celý proces vzniku fakultních insignií představuje kniha „Přísahejme na vlastní”, kterou graficky zpracoval Jan Havel (Belavenir). Publikace je doplněná fotografiemi Sandry Štefanikové a Filipa Lába, některé z nich návštěvníci mohli vidět i na této výstavě.