Podávání přihlášek ke studiu je otevřeno od 1. listopadu

Podávání přihlášek ke studiu je otevřeno od 1. listopadu

Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 je možné podávat přihlášky k bakalářskému a magisterskému studiu. Uchazeči, kteří podají svou přihlášku do konce ledna, mají březnový termín SCIO testů zdarma. 

Brožura programů

Akce pro uchazeče

Přijímací řízení
 

DESET DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA FSV UK

  1. Získáš vysoce kvalitní vzdělání, které znamená jistou konkurenční výhodu na trhu práce.
  2. Seznámíš se s významnými osobnostmi akademického a veřejného života.
  3. Budeš mít možnost vybrat si z široké nabídky volitelných přednášek a seminářů – vyučovaných nejenom v českém, ale i v anglickém, německém, francouzském, španělském nebo ruském jazyce!
  4. Staneš se součástí mladého a tvůrčího akademického kolektivu.
  5. Budeš mít možnost zapojit se do různých vědeckých, sportovních, kulturních aktivit.
  6. Budeš mít přístup do fakultních knihoven a k bohaté nabídce elektronických databází.
  7. Studovat budeš v moderně vybavených učebnách.
  8. Užiješ si hlavní město!
  9. Budeš mít možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evropské unii i mimo ni. Nebo můžeš celé studium absolvovat v anglickém jazyce!
  10. Můžeš získat praxi již během studia. Partnery FSV UK jsou například Česká centra, Knihovna Václava Havla a Člověk v tísni. Tyto i další společnosti nabízejí našim studentům stáže a pracovní nabídky.