Oxfordská interdisciplinární soutěž Map the System

Oxfordská interdisciplinární soutěž Map the System

Jste připraveni změnit svět? Prestižní oxfordská soutěž Map the System je od letošního roku přístupná i studentům z Česka. Jako první univerzita u nás se do ní zapojila právě Univerzita Karlova, a to díky Centru pro přenos poznatků a technologií.

Soutěž Map the System se zaměřuje na komplexní a interdisciplinární zkoumání a hlubší porozumění problémům současného světa a představuje pro studenty skvělou příležitost, jak se zamyslet nad tématy naší společnosti, která je zajímají a trápí, popřípadě se jimi už sami zabývají v rámci svého studia nebo kvalifikačních prací. 

Kdo se může přihlásit?

Jakýkoli student či studentka Univerzity Karlovy, kteří mají zájem pozitivně ovlivňovat sociální nebo environmentální problémy a/nebo touhu porozumět tomu, jak fungují systémy, v nichž žijeme.

Jak se přihlásit?

Ozvěte se nejpozději do 19. ledna koordinátorce soutěže Map the System Barboře Komberec Novosadové. Po e-mailu či během krátké konzultace proberete téma, které vás zajímá, a vyplníte přihlášku do soutěže. 

Po celou dobu trvání soutěže (od února do května) budete mít podporu pro svůj tým (mentoring, další vzdělávání, expertní konzultace).

Pro zájemce jsou připraveny 2 informační online setkání, a to 15. prosince nebo 12. ledna od 14.30 na Zoom. Přihlásit se na ně můžete ZDE.