Ocenění akademiků FSV UK za prezentaci fakulty v médiích

Ocenění akademiků FSV UK za prezentaci fakulty v médiích

Ocenění akademiků FSV UK za prezentaci fakulty v médiích

Na červnovém zasedání Akademického senátu FSV UK byla již potřetí udělena ocenění odborníkům z FSV UK za prezentaci fakulty v médiích.

Za poslední hodnocené období, tj. rok 2018, v médiích pod hlavičkou fakulty nejčastěji za jednotlivé instituty vystupovali:

Přehled výstupů zaměstnanců v médiích je zpracováván na základě mediálního monitoringu Newton Media SEARCH. Monitoring za každý měsíc je dostupný na intranetu FSV: fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/prezentace-fakulty/monitoring-medii