Nabídka online kurzů 4EU+ pro studenty

Nabídka online kurzů 4EU+ pro studenty

Studenti z univerzit zapojených do aliance 4EU+ si mohou vybírat z nabídky sdílených online kurzů.

Aktuálně je zveřejněna nabídka kurzů v Miláně, následovat budou kurzy Varšavy. Heidelbeg bude s ohledem na pozdější zahájení letního semestru následovat až v březnu. Kurzy i informace k přihlášení jsou zveřejněny tradičně na webu 4EU+ a nově také na 4EU+ student portálu

Nový 4EU+ student portál se zatím soustředí na publikaci nabídky sdílených online kurzů. Od LS 2022/2023 bude také možnost využít tzv. umbrella LMS, který studentům usnadní přístup ke sdíleným kurzům na partnerské univerzitě.

Nabídka sdílených online kurzů UK bude publikována 16. ledna a přihlašování zahraničních studentů bude probíhat od 23. ledna do 10. února 2023.