Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Fakulta sociálních věd vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče. Přijímací řízení je pouze pro uchazeče, který je schopen prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx). Bez tohoto víza nemůže uchazeč přihlášku podat.

Přihlášky lze podávat od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

  1. podání přihlášky do programu s názvem Registrace k mimořádnému přijímacímu řízení pro ukrajinské uchazeče - 1. krok - ověření statutu (uchazeč doloží k přihlášce vízum strpění nebo vízum dočasné ochrany) - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376;
  2. podání elektronické přihlášky do konkrétního studijního programu.

Své otázky můžete pokládat v češtině nebo v angličtině na e-mailovou adresu prijimacky@fsv.cuni.cz.

Bližší informace naleznete zde. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Факультет соціальних наук оголошує позачергову процедуру прийому для українських абітурієнтів. До процедури прийому допускаються лише ті заявники, які можуть довести, що вони є власниками тимчасового захисту в контексті збройного конфлікту в Україні (вони можуть пред'явити візу терпимості D/VS/U або візу тимчасового захисту D/DO/xxx). Без цієї візи заявники не можуть подати заяву.

Заяви можуть бути подані з 1 червня 2022 року до 10 серпня 2022 року.

Заява на участь у програмі навчання подається у два етапи:

  1. Подання заяви на участь у програмі під назвою "Реєстрація на позачерговий прийом для українських заявників" - Крок 1 - Перевірка статусу (заявник подає разом із заявою візу терпимості або візу тимчасового захисту) - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376;
  2. подання електронної заяви на конкретну навчальну програму.

Запитання щодо вступу можна надсилати англійською або чеською мовою електронною поштою prijimacky@fsv.cuni.cz.