Knihy na Prahu! Studenti zabodovali v inovačním maratonu

Knihy na Prahu! Studenti zabodovali v inovačním maratonu

Knihy na Prahu! Studenti zabodovali v inovačním maratonu

Tým studentů Institutu ekonomických studií FSV UK složený z Marty Batíkové, Petra Phama a Jakuba Stuchlíka vybojoval třetí místo ve finále pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. 

V půlročním Pražském inovačním maratonu, který pořádal Magistrát hlavního města Prahy, mělo 44 přihlášených týmů za úkol rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Tým z IES FSV UK uspěl se svým projektem Knihy na Prahu, v rámci něhož chtějí ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze zlepšovat životní úroveň seniorů s využitím moderních technologií. Magistrát HMP nyní pomůže na realizaci projektu zajistit potřebné finance.

knihy na prahu projekt studentu ies fsv uk

Naše služba vytváří pro seniory jednodušší přístup k jejich oblíbeným knihám a zároveň je učí novým technologiím. Představením a bezplatným zapůjčením elektronických čteček jim přinášíme domů rozrůstající se digitální fond Městské knihovny v Praze čítající více než 2000 titulů. Touto cestou bouráme technické i finanční bariéry mezi generacemi a inovujeme služby největší veřejné knihovny v Praze.

Služba pomůže seniorům překonat technické, finanční i zdravotní bariéry, jež jim přístup k novým technologiím komplikují, nabídne jim osobní přístup a služby na míru. Studenti budou nastavovat službu, vybírat zúčastněné pobočky a pomáhat se školením zaměstnanců. Projekt navazuje na dlouhodobý trend digitalizace knižního fondu MKP. Cílem projektu je plně naučit se čtečkou pracovat 3 300 seniorů v Praze a zlepšit tak jejich život. 

Prvotní nápad a impuls pro přihlášení se do soutěže vznikl dle slov studentů díky předmětu Inovační laboratoř, který všichni tři absolvovali v proběhlém letním semestru na FF UK. 

/ foto: archiv soutěže Nakopni Prahu /