Jitka Modlitbová první absolventkou v podcastu De Facto

Jitka Modlitbová první absolventkou v podcastu De Facto

Jak se člověk dostane z malého moravského města do Prahy? Co obnáší práce ve státní správě? Co člověka přiměje k práci s lidmi bez domova? 

Tyto a další otázky jsme položili v podcastu De Facto Jitce Modlitbové, absolventce Institutu politologických studií a Institutu sociologických studií FSV UK.

„Bakalářské studium mi dalo schopnost poměrně rychle číst rozsáhlé texty, orientovat se v nich a číst je kriticky, rozumět jim a být schopná se k nim vyjádřit. Co se týká magisterského studia, tam byl kladen důraz na kooperaci s kolegy a ostatními studenty, z toho těžím opravdu hodně. Také tam byl kladen velký důraz na prezentování konečných i průběžných výstupů. Pamatuji si, že jsem to během studia dost nesnášela, postavit se před spolužáky a odprezentovat jim, jak jsme se posunuli nebo neposunuli. A pak hlavně bylo těžké unést zpětnou vazbu, která přicházela a nebylo to vždy příjemné. Ale celkově mi to dalo opravdu hodně a těžím z toho doteď," shrnuje přínosy studia na FSV UK Jitka. 

Poslechnout si celý rozhovor na Spotify.

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.

Podcast bude vycházet jednou za čtrnáct dní na podcastových aplikacích a na fakultním webu.