Jitka Modlitbová první absolventkou v podcastu De Facto

Jitka Modlitbová první absolventkou v podcastu De Facto

Jak se člověk dostane z malého moravského města do Prahy? Co obnáší práce ve státní správě? Co člověka přiměje k práci s lidmi bez domova? 

Tyto a další otázky jsme položili v podcastu De Facto Jitce Modlitbové, absolventce Institutu politologických studií a Institutu sociologických studií FSV UK.

„Bakalářské studium mi dalo schopnost poměrně rychle číst rozsáhlé texty, orientovat se v nich a číst je kriticky, rozumět jim a být schopná se k nim vyjádřit. Co se týká magisterského studia, tam byl kladen důraz na kooperaci s kolegy a ostatními studenty, z toho těžím opravdu hodně. Také tam byl kladen velký důraz na prezentování konečných i průběžných výstupů. Pamatuji si, že jsem to během studia dost nesnášela, postavit se před spolužáky a odprezentovat jim, jak jsme se posunuli nebo neposunuli. A pak hlavně bylo těžké unést zpětnou vazbu, která přicházela a nebylo to vždy příjemné. Ale celkově mi to dalo opravdu hodně a těžím z toho doteď," shrnuje přínosy studia na FSV UK Jitka. 

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.

Podcast bude vycházet jednou za čtrnáct dní na podcastových aplikacích a na fakultním webu.