Jiří Holík: Optimalizace státní správy představuje nekončící proces. Je řada míst, kde vidím prostor ke zlepšení

Jiří Holík: Optimalizace státní správy představuje nekončící proces. Je řada míst, kde vidím prostor ke zlepšení

Jaké krizové situace musí při své práci zvládat? Kolik ministrů zažil během svého desetiletého působení na Ministerstvu životního prostředí? A co se naučil na studijní stáži v Peru?

Pozvání do podcastu De Facto přijal Jiří Holík, absolvent Institutu politologických studií FSV UK, který má více než patnáctiletou zkušenost s prací ve státní správě. V minulosti vykonával pozici ředitele Odboru kanceláře ministra na Ministerstvu životního prostředí ČR a v současnosti působí jako ředitel Odboru vládní agendy na Úřadu vlády ČR.

Na odboru musíme být připraveni na jakoukoliv situaci. Já jsem nastoupil v době, kdy už se relativně uklidňovala situace v souvislosti s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Ale když si vzpomenu třeba na covidové období, které jsem pracovně viděl z ministerstva, tak na kolezích právě z Odboru vládní agendy ležela velká míra zodpovědnosti a bylo to hodně stresové období. Jednalo se v neočekávaných časech a složitých podmínkách. Je to o tom být připraven zvládnout krizové situace stejně profesionálně jako ty standardní, popisuje své současné zaměstnání.

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.