Ivona Butcher: Z USA jsem se vrátila, abych českou firmu dostala mezi světovou špičku

Ivona Butcher a moderátorka Daniela Tollingerová

Ivona Butcher: Z USA jsem se vrátila, abych českou firmu dostala mezi světovou špičku

Na Fakultě sociálních věd studovala finance, finanční trhy a bankovnictví. Zkušenosti získala také při studiu MBA v USA, kde byla dokonce i viceprezidentkou investičního fondu na Wall Street.  

Jak na život v zahraničí vzpomíná? A co ji přinutilo vrátit se zpět do České republiky? Do podcastu De Facto přijala pozvání Ivona Butcher, úspěšná absolventka IES FSV UK.

„Já jsem se z USA vrátila, abych dostala českou firmu mezi tu světovou špičku a abych vedla lidi. A když vidím člověka, který začínal na nějaké nižší pozici a dostal ty možnosti a vyrostl do vysoké pozice, tak to je pro mě mnohem uspokojivější než přendávat miliony zleva doprava, což jsme dělali v tom investičním fondu. A sice si můžeme nějakou ekonomickou teorií ospravedlnit, že jsme přispívali k vyšší efektivitě trhu, ale když tam nevidíš každodenní dopad své práce, tak tě to za chvíli přestane bavit,“ říká o svých pracovních zkušenostech Ivona Butcher.

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts.

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.

Foto: Barbora Součková