ISS zve na kurz hostujících profesorek o mezigenerační solidaritě

ISS zve na kurz hostujících profesorek o mezigenerační solidaritě

ISS zve na kurz hostujících profesorek o mezigenerační solidaritě

Institut sociologických studií FSV UK nabízí studentům navazujícího a doktorského studia účast v kurzu Elderly Care and Intergenerational Solidarity in International Context.

Kurz povedou dvě hostující profesorky: Prof. Ariela Lowenstein (Haifa University) a Prof. Ruth Katz (Haifa University & Yezreel Academic College). Garantem kurzu je prof. Hynek Jeřábek.

Výuka bude probíhat v Jinonicích (místnost J2019) dle následujícího harmonogramu: 

  • 15. října: Introduction & Seminar paper topic selection (3 hours)
  • 5. - 8. listopadu: Compact course 4 x 4 hours (16 hours)
  • 29. listopadu: Student seminar presentations (5 hours)

Absolvování kurzu je hodnoceno 8 kredity. Kurz lze zapsat v SIS pod kódem JSM584.

V případě dotazů se obracejte na prof. Jeřábka: hynek.jerabek@gmail.com

Sylabus kurzu