Hranice pro přijetí/postup do druhého kola - Mgr. programy

Hranice pro přijetí/postup do druhého kola - Mgr. programy

Hranice pro přijetí ke studiu nebo pro postup do druhého kola přijímacího řízení pro magisterské studijní programy byly stanoveny. 

Studijní program Hranice pro postup do 2. kola Hranice pro přijetí
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia není 47,5 a více bodů
Bezpečnostní studia není 102 a více bodů
Ekonomie a finance není 40 a více bodů
Mediální studia - prezenční není 40 a více bodů
Mediální studia - distanční není 30 a více bodů
Mezinárodní vztahy není 58 a více bodů
Politologie není 65 a více bodů
Sociologie 35 bodů 60 a více bodů
Strategická komunikace percentil 21,6 a vyšší 45 a více bodů 
Teritoriální studia není 55 a více bodů 
Veřejná a sociální politika není 65 a více bodů 
Žurnalistika není 51 a více bodů