Hana Kubátová: Antisemitismus bude vždy součástí společnosti

Hana Kubátová: Antisemitismus bude vždy součástí společnosti

Cítí se být spíše politoložkou nebo historičkou? Jaké to je spolupracovat s kolegy z lékařské fakulty? A jak česká a slovenská společnost přistupuje k Židům a židovství?

Pozvání do podcastu De Facto přijala Hana Kubátová z Institutu politologických studií FSV UK.

„Antisemitismus vždycky bude nějakou permanentní součástí společnosti, bohužel. Různé předsudky jsou a zůstávají. Ale co nás to může i naučit je ta reflexe antisemitismu, přístup společnosti i politických elit k židům dokáže reflektovat společnost jako takovou.To, jak přistupuji k jiným menšinám, ať už jsou to menšiny etnické, sexuální či jiné jakkoli definované,“ říká v rozhovoru Hana Kubátová.

Poslechnout si na SpotifyApple Podcasts, nebo Google Podcasts

Poslechnout si celý rozhovor na webu

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.