FSV spolupořádala mezinárodní konferenci

Reshaping the Nation, international conference, FSV UK

FSV spolupořádala mezinárodní konferenci

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádala ve dnech 16. a 17. května 2019 v Karolinu mezinárodní konferenci Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48

Organizátoři spolu s panelisty analyzovali legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilí na konci druhé světové války a k znovuutváření poválečných společností. Jako hlavní řečník na konferenci vystoupil americký historik Norman Naimark ze Stanfordovy univerzity.

Podrobný program