Den otevřených dveří - postgraduální program Sociologie

Den otevřených dveří - postgraduální program Sociologie

Chcete se dozvědět, proč studovat doktorskou sociologii na FSV UK?

Nejen na tuto otázku dostanete během dne otevřených dveří odpověď. Setká se s vámi garant doktorského studia prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., který mimo jiných aktivit vede českou edici Sociologického časopisu. Můžete se tak zeptat nejen na studium, průběh přijímací zkoušky, přípravu projektu, ale také na publikační příležitosti a strategie.

Den otevřených dveří doktorského studia Sociologie se koná ve čtvrtek, 31. 3. 2022 od 14,30 v Sociologickém ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1). Možné bude i online připojení prostřednictvím tohoto odkazu.