Seznam aktuálně nabízených témat IMS

Seznam aktuálně nabízených témat Institutu mezinárodních studií

Západní Evropa

 • Evropská integrace a moderní stát
 • Zahraniční a bezpečnostní politika EU
 • Evropská integrace a transatlantické vztahy
 • Kapitoly z moderních dějin Británie
 • České země mezi Západem a Východem
 • seminář/diskuze o současném populismu v Evropě
 • kolektivní paměť, historiografie, francouzská politika

Spojené státy

 • Trumpova politika
 • Vnitřní a vnější politika USA
 • USA ve světě v 21. století
 • Geopolitika USA

Oblast střední, východní a jihovýchodní Evropy

Střední Evropa

 • blok o Romech a romštině
 • blok o menšinách v ČR obecně
 • blok o rozvojové pomoci a chudobě (tzv. globální vzdělávání)

Řecko

 • WWII a Řecko
 • řecká občanská válka, řečtí uprchlíci v ČSR, řecká junta
 • Řecko a makedonská krize
 • maloasijská katastrofa a vyhnání/výměna obyvatelstva

Rusko

 • prezidentské volby 2018
 • autoritativní stát a jeho podoba
 • opozice v Rusku, ruská agrese proti Ukrajině, Minské dohody
 • OH v Soči a její politické využití ze strany Moskvy
 • dopingová aféra – zákaz ruského týmu na OH 2018
 • ruské a sovětské dějiny, sovětská zahraniční politika, československo-sovětské vztahy, sovětská zahraniční politika a evropští levicoví intelektuálové
 • ruská emigrace v meziválečném Československu, projekt nesovětské běloruské nezávislosti

Postsovětský prostor

 • Georgian Nationalism, Remembering Soviet Past and Stalin (anglicky)
 • lidská práva v post-SSSR
 • úvod do postsovětského prostoru
 • rusko-ukrajinská válka
 • energetická politika v oblasti Kaspického moře
 • Střední Asie po roce 1991

Jihovýchodní Evropa

 • Konflikty v bývalé Jugoslávii
 • geopolitika západního Balkánu
 • soudobé dějiny a politická geografie zemí bývalé Jugoslávie

V případě zájmu o jiná konkrétní témata, která nejsou součástí nabídky, se, prosím, ozvěte dr. Žílovi. Jsme rozhodně otevření výzvám, a v rámci vyučovaných regionů (celá Evropa, postsovětský prostor, Severní Amerika) bychom si s tím měli poradit.