Pozvánky na akce

9. ročník mezinárodní vědecké konference

Téma: "Region v rozvoji společnosti"

Pořadatel: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Termín konání: 18. - 19. října 2018

Místo konání: Brno, Česká republika

Termín přihlášek: 31. srpna 2018 

Podrobné informace

Tváří v tvář / tête-à-tête

GALERIE HOLLAR vás zve na zahájení výstavy Tváří v tvář / tête-à-tête „Zajímavější než duše lidí jsou jejich tváře.“ (Ladislav Klíma). Výstava potrvá do 15. července 2018. Těšit se můžete i na doprovodný program. 

Kdy: středa 20. června 2018 od 17:00

Kde: Galerie Hollar

Událost na Facebooku.

Festival Exportu pro studenty FSV UK zdarma

Sdružení CzechInno zve na  již VI. ročník Festival Exportu CZ. Jedná se o informační, kontaktní a networkingovou akci, jejímž cílem je usnadnit nalézání mezinárodních kontaktů a povzbudit vzájemnou obchodní výměnu mezi Českou republikou a zejména netradičními teritorii. Podtitulem letošního ročníku je heslo „Digitální svět“ .

Program Festivalu Exportu CZ 2018 je k dispozici zde.

Zaměstnanci a studenti fakulty jsou srdečně zváni a je jim garantován bezplatný vstup, a to při online registraci na tomto odkazu nejpozději do úterý 19. června a zadání hesla „FSV UK“ do pole „Poznámka“ v přihlašovacím formuláři.

Seminář: Jak filmovat revoluci

Jak probíhají přípravy na výjezd do konfliktní zóny za účelem natáčení dokumentárního filmu nebo krátkých reportáží? Co je důležité o daném konfliktu vědět? A jak probíhá práce na místě? Mimo filmové projekce a debaty s českými i zahraničními hosty proběhne praktický seminář o tom, jak se jako dokumentarista/tka, novinář/ka zachovat ve chvíli, kdy dochází k nějaké revoluční události, kterou by se rozhodl/a zachytit. Seminář je primárně organizovaný pro studenty žurnalistiky a dokumentaristiky.Od 20:00 v Kině 35 naváže projekce série českých, německých a francouzských krátkých filmů.

V případě zájmu je nutná registrace na email julie.waldova@gmail.com.

Termín konání: úterý 29. května 2018 od 13:30

Místo konání: Goethe-institut v Praze, Masarykovo nábř. 32, Praha 

Událost na Facebooku

NC State Follow Up Meeting & Public History Symposium

Pořádající instituce: Evropské centrum North Carolina State University

Termín konání: pátek 8. června 2018

Místo konání: NC State European Center in Prague, Malé náměstí 1, Praha 

Více informací

Registrace

Program

 

Konference:"Patriotism, Cosmopolitanism and Democracy"

Téma: "Patriotism, Cosmopolitanism and Democracy"

Pořádající instituce: Universidade Católica Portuguesa a The Europaeum

Termín konání: 25. - 27. června 2018

Místo konání: Lisabon, Portugalsko

Termín registrace: 14. května 2018

Přihláška

Pozvánka na vernisáž: „Jak zní Horní Falc?“

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a předseda krajského sněmu Horní Falce Franz Löffler vás zvou na vernisáž „Jak zní Horní Falc?“.

Kdy: čtvrtek 17. května 2018 v 19:00

Kde: Michalská 12, Praha 1

Pozvánka

V případě zájmu je z důvodu omezené kapacity nutná registrace do 14. května 2018.

Pozvánka: Study in Sweden

Švédské velvyslanectví vás zve na seminář, kde proběhne prezentace švédských univerzit a možností a podmínek studia ve Švédsku.

Kdy: středa 2. května 2018

Kde: Velvyslanectví Švédska, Úvoz 13, Praha 1 – Hradčany

Více informací

VSPS Migration Program 2018

European Academy of Diplomacy pořádá VSPS Migration Program na téma „Perceptions of migration in Visegrad States and Germany”Součástí programu jsou čtyři workshopy: 

1. Termín konání: 11. - 15. června 2018 - Varšava

2. Termín konání: listopad 2018 - Štrasburg

3. Termín konání: leden 2019 - Krakov

4. Termín konání: květen 2019 - Berlín

Více informací

Konference: "Hranice jako důsledek války"

Téma: "Hranice jako důsledek války"

Pořádající instituce: Rožmberk o.p.s. v rámci projektu NETWORLD

Termín konání: 3. - 4. května 2018

Místo konání: Nové Hrady

Přihláška

Program akce

 

Seminář: Aktuální výzvy III - CHUDOBA

Katedra rozvojových a environmentálních studií, Univerzity Palackého v Olomouci pořádá dvoudenní seminář na téma "Aktuální výzvy III - CHUDOBA"

Termín konání: 3. - 4. května 2018

Místo konání: Olomouc

Přihlášky můžete zasílat do 25. dubna 2018.

Více informací

„Cloud ve vědě a výzkumu“

Společnost Microsoft zve na akci na téma „Cloud ve vědě a výzkumu“, kde si rozšíříte své badatelské obzory a získáte představu o nové dimenzi vědy a výzkumu díky cloudovým službám.

Kdy: úterý 15. května 2018 od 9:00 do 15:00

Kde: budova Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4

Více informací

 

Konference VŠE: 10. evropský den

Centrum evropských studií při VŠE ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha zve na konferenci 10. Evropský den. Tématem letošního ročníku je Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy? 

Kdy: čtvrtek 19. dubna 2018 od 9:00

Kde: v prostorech Akademického klubu VŠE

Na akci se můžete registrovat zde. Program akce naleznete na webu CES.

Pozvánka: Předseda Soudního dvora na PF UK

Studentský spolek Common Law Society v rámci tradiční Lord Slynn Memorial Lecture organizuje přednášku s předsedou Soudního dvora a uznávaným profesorem práv Evropské unie Koenem Lenaertsem. Tématem přednášky bude uprchlická krize. Vstup volný do naplnění kapacity sálu. 

Kdy: pondělí 16. dubna 2018 od 12:00

Kde: Právnická fakulta UK

Více informací

 

International Conference - Poland

Téma: "Society and Gender – Problems, Challenges, Research Perspectives”

Termín konání: 11. - 12. říjen 2018

Místo konání: Lodž, Polsko

Registrační formulář

Více informací 

 

CIEE Flat Buddy Program

CIEE je nezisková organizace, která funguje pod záštitou Univerzity Karlovy. Flat Buddy je student Univerzity Karlovy či AMU, který sdílí byt či kolej s americkými studenty v centru Prahy. Flat buddy asistuje při příjezdu studentů, orientaci a adaptaci na evropské prostředí. Jako kulturní ambasador představuje českou kulturu, naše tradice a zvyky. Tento program je perfektní příležitostí jak bydlet zdarma v centru Prahy, zlepšit si anglický jazyk s rodilými mluvčími, získat americké přátele na celý život, ale i vystoupit ze své komfortní zóny.

Více informací o programu naleznete zde

Transatlantic - Russia Civic Workshop program

Zúčastněte se workshopů, které se snaží o podporu a posílení vztahů U.S.-Russia-Visegrad:

  • květnový workshop (Varšava): 14. - 18. května 2018
  • zářijový workshop (Praha): 3. - 7. září 2018
  • únorový workshop (Budapešť): 11. - 15. února 2019

Termín přihlášek: 1. dubna 2018

Informační leták

Program workshopů

Projekt pro studenty - Crème de la Crėme

Nezisková organizace Genesis pořádá za pomoci programu Erasmus+ mezinárodní tréninkový kurz s názvem Crème de la Crème, vhodný pro aktivní účastníky, a to ve věku 18 - 30 let, kteří mluví anglicky, pracují s mladými lidmi a chtějí se v tom zlepšit, získat bližší vhled do svých aktivit a osvojit si nové nástroje pro práci s nimi. Účastníci budou mít možnost učit se od profesionálních trainerů z Anglie a Maďarska.

Termín konání: 22. - 29. dubna 2018

Místo konání: Moravský kras, Česká republika 

Informační leták

V případě zájmu vyplňte přihlášku

International Student Model United Nations 2018

Téma: ‘’The Implementation of Agenda 2030 - Local Solutions with Global Impact”

Termín konání: 21. - 26. května 2018

Místo konání: Bukurešť, Rumunsko

Podrobné informace

Conference 2018: Education, Research and Development

Zúčastněte se již 9. ročníku mezinárodní konference na téma Education, Research and Development.

Termín konání: 23. - 27. srpna 2018

Místo konání: Elenite Holiday Village, Bulharsko

Více informací

Registrace probíhá do 28. února 2018.