ZÁZNAM HŘ RUDOLF KUČERA

záznam - hř- rudolf kučera

Pracoviště uchazeče: Institut mezinárodních studií FSV UK

Obor habilitace: Moderní dějiny

Datum zahájení: 10. října 2016

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 12. dubna 2017

Předložená habilitační práce: Kučera, Rudolf. Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918. Oxford–New York: Berghahn Books, 2016. 196 s. ISBN 978-1-78533-128-2.

 

Oponenti habilitační práce:

Prof. Dr. hab. Maciej Górny (Instytut historii Polskiej akademii nauk)

Assoc. prof. Dr. Chad Bryant (UNC College of Arts and Sciences/Department of History)

Prof. Dr. Nancy M. Wingfield (Northern Illinois University/Department of History)

 

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice/Filozofická fakulta)

prof. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií)

doc. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (Ostravská univerzita/Filozofická fakulta)

prof. dr. hab. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny Universytetu Warszawskiego)