Jmenovací řízení - Dana Hamplová

Záznam - JmŘ - Dana HAMPLOVÁ

Pracoviště uchazeče:  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Obor jmenovacího řízení:  Sociologie

Datum zahájení:  27. září 2016

Autoři doporučujících dopisů:

Prof. Dr. Daniel Grunow (Goethe Universität Frankfurt am Main)

Prof. Céline Le Bourdais (McGill University Montreal, Department of Sociology)

Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)

Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní)

Složení hodnotící komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Členové:

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D. (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

prof. PhDr. Silvia Miháliková, Ph.D. (Sociologický ústav SAV)