Habilitační řízení - Zuzana Havránková

ZÁZNAM - HŘ - ZUZANA HAVRÁNKOVÁ

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  4. září 2017

Předložená habilitační práce:  Empirical Analysis for Public Policy

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.  (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informaticky a statistiky)

doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (České vysoké učení technické/Fakulta elektrotechnická)

prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (Anglo-Americká Univerzita/Fakulta ekonomie a managementu)