Habilitační řízení - Zuzana Havránková

ZÁZNAM - HŘ - ZUZANA HAVRÁNKOVÁ

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  4. září 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 10. října 2018

Předložená habilitační práce:  Empirical Analysis for Public Policy

IRŠOVÁ, Z.; HAVRÁNEK, T.; HERMAN, D., 2018. “Does Daylight Saving Save Energy? A Meta-Analysis,” Energy Journal, vol. 39(2), s. 35-61. ISSN 0195-6574. IF 2.429.

IRŠOVÁ, Z.; HAVRÁNEK, T., 2013. “Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis,” World Development, vol. 42(C), s. 1-15. ISSN 0305-750X. IF 2.848.

IRŠOVÁ, Z.; HAVRÁNEK, T.; LEŠANOVSKÁ, J., 2016. “Bank Efficiency and Interest Rate Pass-Through: Evidence from Czech Loan Products,” Economic Modelling, vol. 54, s. 153-169. ISSN 0264-9993. IF 1.481.

SCHWARZ, J. ; HAVRÁNEK, T.; IRŠOVÁ, Z., 2016. “Dynamic Elasticities of Tax Revenue: Evidence from the Czech Republic,” Applied Economics, vol. 48(60), s. 5866-5881. ISSN 0003-6846. IF 0.648.

HAVRÁNEK, T.; IRŠOVÁ, Z., 2011. “Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is,” Journal of International Economics, vol. 85(2), s. 234-244. ISSN 0022-1996. IF 2.042.

IRŠOVÁ, Z.; HAVRÁNEK, T.; VLACH, T., 2018. “Measuring the Income Elasticity of Water Demand: The Importance of Publication and Endogeneity Biases,” Land Economics, vol. 94(2), s. 259-283. ISSN 0023-7639. IF 1.895.

Oponenti habilitační práce:

Prof. Nauro Campos (Brunel University London, UK)
Prof. Ichiro Iwasaki (Hitotsubashi University, Japan)
Prof. Robert Johnston  (Clark University, USA)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.  (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informaticky a statistiky)

doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (České vysoké učení technické/Fakulta elektrotechnická)

prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (Anglo-Americká Univerzita/Fakulta ekonomie a managementu)