Habilitační řízení - Petr Janský

ZÁZNAM - HŘ - PETR JANSKÝ

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení: 23. listopadu 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 12. prosince 2018

Předložená habilitační práce:  Tax Havens and Financial Secrecy

Články:

Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: re-estimation and country results. Journal of International Development, 30(2), 206–232.   https://doi.org/10.1002/jid.3348

Cobham, A., & Janský, P. (2019). Measuring misalignment: The location of US multinationals’ economic activity versus the location of their profits. Development Policy Review, 37(1), 91–110. https://doi.org/10.1111/dpr.12315

Cobham, A., Janský, P., & Meinzer, M. (2015). The Financial Secrecy Index: Shedding New Light on the Geography of Secrecy. Economic Geography, 91(3), 281–303.

Janský, P. (2015). Updating the Rich Countries’ Commitment to Development Index: How They Help Poorer Ones Through Curbing Illicit Financial Flows. Social Indicators Research, 124(1), 43–65. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0779-3

Janský, P. (2018). Estimating the revenue losses of international corporate tax avoidance: the case of the Czech Republic. Post-Communist Economies, 0(0), 1–19. https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1443243

Janský, P., & Kokeš, O. (2015). Corporate tax base erosion and profit shifting out of the Czech Republic. Post-Communist Economies, 27(4), 537–546. https://doi.org/10.1080/14631377.2015.1084733

Janský, P., & Kokeš, O. (2016). Profit-shifting from Czech multinational companies to European tax havens. Applied Economics Letters, 23(16), 1130–1133. https://doi.org/10.1080/13504851.2015.1137543

Janský, P., & Palanský, M. (2018). Estimating the Scale of Profit Shifting and Tax Revenue Losses Related to Foreign Direct Investment. WIDER Working Paper, 2018(21).

Janský, P., & Prats, A. (2015). International Profit-Shifting out of Developing Countries and the Role of Tax Havens. Development Policy Review, 33(3), 271–292. https://doi.org/10.1111/dpr.12113

Oponenti habilitační práce:

Prof. Josef C. Brada (Arizona State University)

Prof. Edmund V. K. FitzGerald (University of Oxford)

Prof. Sol Piccioto (Lancaster University)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.  (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

Dr. Zdeněk Drábek (nezávislý odborník - poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a investic svrchovaného rizika)

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně/Provozně ekonomická fakulta)

prof. Jan Švejnar, Ph.D. (Columbia University)

prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)