Habilitační řízení - Petr Janský

ZÁZNAM - HŘ - PETR JANSKÝ

Pracoviště uchazeče:  Institut ekonomických studií FSV UK

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení: 23. listopadu 2017

Předložená habilitační práce:  Tax Havens and Financial Secrecy

Oponenti habilitační práce:

Prof. Josef C. Brada (Arizona State University)

Prof. Edmund V. K. FitzGerald (University of Oxford)

Prof. Sol Piccioto (Lancaster University)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.  (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

Dr. Zdeněk Drábek (nezávislý odborník - poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a investic svrchovaného rizika)

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně/Provozně ekonomická fakulta)

prof. Jan Švejnar, Ph.D. (Columbia University)

prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)