Habilitační řízení - Michal Plaček

ZÁZNAM - HŘ - MICHAL PLAČEK

Pracoviště uchazeče:  SVŠE Znojmo / MÚ Znojmo

Obor habilitace:  Veřejná a sociální politika

Datum zahájení:  14. srpna 2017

Předložená habilitační práce:  Vliv decentralizace na efektivitu vybraných oblastí činností veřejného sektoru

PLAČEK, Michal. Vliv decentralizace na efektivitu vybraných oblastí činností veřejného sektoru. Habilitační práce.Praha: Univerzita Karlova.

Oponenti habilitační práce:

prof. Ing. Beáta Mikušová meričková, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/Ekonomická fakulta)

doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (Univerzita Pardubice/Fakulta ekonomicko-správní)

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita/Ekonomicko-správní fakulta)

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sicálních věd a CESES)

Členové:

Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Národohospodářská fakulta)

prof. Ing. Jan Pavel, PhD.  (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta financí a účetnictví)

prof. Ing. Jan Široký, CSc.  (VŠB – Technická univerzita Ostrava/Ekonomická fakulta)

prof.  PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)