Habilitační řízení - Jaroslav Švelch

ZÁZNAM - HŘ - JAROSLAV ŠVELCH

Pracoviště uchazeče:  Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Obor habilitace:  Mediální studia

Datum zahájení:  31. července 2017

Předložená habilitační práce:  Gaming the Iron Curtain: A Social History of Computer Games in 1980s Czechoslovakia

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)

Členové:

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Filozofická fakulta)

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni/Fakulta filozofická)

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (Univerzita Karlova/Filozofická fakulta)

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Masarykova univerzita/Fakulta sociálních studií)