TZ: Zájem o studium FSV stoupá

Zájem o studium na FSV UK stoupá – nárůst počtu uchazečů v bakalářských programech je nejvyšší za pět let

V letošním roce se do bakalářských studijních programů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy přihlásilo celkem 4194 uchazečů. Studovat tříleté obory zakončené bakalářskou zkouškou chce o 234 studentů FSV více než v loňském roce. Jedná se o nejvyšší nárůst studentů za posledních pět let. Uchazeči měli možnost zaplatit přihlášky ke studiu až do 30. dubna tohoto roku.

Největší zájem je o studium oboru Marketingová komunikace a public relations, kam se letos přihlásilo celkem o 93 více zájemců než loni. „Jsem ráda, že dobrou pověst našeho oboru vytváří především naši absolventi a studenti. Bereme jen kolem deseti procent uchazečů a téměř všichni, co přijímačkami projdou, k nám také nastoupí. Díky nadšení studentů se nám pak daří dělat i další projekty, jako například popularizační web o marketingové komunikaci Markething.cz nebo kampaň na podporu férové reklamy,“ uvedla vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR Denisa Hejlová. Vedle marketingu se studenti více hlásí i na studium soudobých dějin, politologie, mediálních studií a žurnalistiky.

Jedná se o první nárůst uchazečů o studium v bakalářských oborech za posledních pět let. Zatímco v roce 2014 činil počet uchazečů 4443, v roce 2017 to bylo pouze 3960, tedy skoro o 500 uchazečů méně. „Na konci minulého a na začátku letošního roku přišly jak instituty, tak fakulta s novými způsoby propagace, ať už to jsou intenzivnější návštěvy středních škol, zapojení se do Juniorské univerzity UK Plus, nebo vytváření velmi povedených video profilů našich studentů a absolventů Jsem z FSV. Mám velkou radost, že se tato snaha úročí,” shrnula děkanka fakulty Alice Němcová Tejkalová.

Současný nárůst studentů v bakalářských programech je dvojím úspěchem, který pomáhá jednak vyrovnávat pokles studentů v navazujících magisterských programech a zároveň se objevuje navzdory dlouhodobému trendu poklesu počtu absolventů středních škol s maturitou.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakt: 

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 179

Mobil: 721 108 836