TZ: Transnational legacies of 1968

Rok 1968 jako symbol naděje i její ztráty: odborníci na FSV diskutovali o mezinárodním odkazu událostí „osmašedesátého“

Ve dnech 26. 4. – 27. 4. se v prostorách Pražského kreativního centra konalo sympozium „Transnational Legacies of 1968. Between Memory, Politics and Culture“, které pořádal Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Cílem akce bylo zhodnotit z různých úhlů pohledu odkaz roku 1968 pro současnost. Akce, která byla určena jak odborné, tak i široké veřejnosti, se zúčastnili přední mezinárodní odborníci. Program byl spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Sympozium zahájil vedoucí katedry severoamerických studií Kryštof Kozák, kdy mimo jiné uvedl: „Události roku 1968 se vyznačují jak nadějí do nich vkládaných, tak i jejich ztrátou. Tato dichotomie se jimi táhne jako červená nit po celou dobu jejich trvání. Jelikož se jednalo o situaci globální, je velmi důležité tyto události zkoumat a hodnotit je v mezinárodním kontextu“.

Čtvrteční program sympozia se věnoval zejména samotnému významu událostí roku 1968 v kontextu současných politických událostí. Se svými příspěvky vystoupili například Adrian Matus z Evropského univerzitního institutu ve Florencii nebo Phil Tiemeyer, profesor historie na Kansas State University.

Páteční program zahájil hlavní řečník sympozia Holger Nehring, profesor současné evropské historie na University of Stirling: „Odkaz roku 1968 lze rozdělit do tří hlavních kategorií: politický, kulturní a sexuální. Ve všech třech oblastech k zásadním posunům, které ovlivňují naše uvažování dodnes.“ Následně se program soustředil na specifická témata, např. na vztah pohledu na rasovou identitu v roce 1968 v kontextu dnešní „White Identity Politics“.

Probíral se rovněž vzájemný vztah politiky a kultury, která jak v minulosti, tak i nyní slouží jako významný zdroj inspirace pro protestní akce. Tématem vztahujícím se k současnosti snad nejvíce byly limity a strategie aktivistických hnutí, která se protestními akcemi snaží prosazovat idealistické politické cíle.

Sympozium, které se konalo v Praze, rovněž věnovalo pozornost zneužití památky pražského jara a jeho významu v kontextu studené války v průběhu celého roku 1968.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakt

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel. 222 112 179

Mobil: 721 108 836