TZ: Odborníci z FSV budou vzdělávat profesionály ve zdravotnictví

Odborníci z FSV budou vzdělávat profesionály ve zdravotnictví ze střední Evropy

Fakulta sociálních věd uzavřela včerejšího dne smlouvu o akademické spolupráci s Management Centrem v Innsbrucku (MCI) a Advance Healthcare Management Institutem v Praze (AI). Spolupráce se týká nového programu „MBA in Hospital and Health Management“, který je určen pro profesionály ze střední a východní Evropy pracující v oblasti zdravotnictví.  Podpisu smlouvy byli přítomni děkanka FSV Alice Němcová Tejkalová, ředitel Institutu ekonomických studií FSV Martin Gregor, rektor MCI Andreass Altmann a řídící partner AI Pavel Hroboň.

podpis smlouvy

Management Center v Innsbrucku plánuje akreditovat a otevřít program v souladu se svou mezinárodní akreditací AACSB, kterou vlastní pouze 5 % business škol na světě. Cílem programu je poskytnutí vzdělání v tématech souvisejících s ekonomikou a řízením zdravotnictví, konkrétně s tématy poskytování zdravotních služeb, národních modelů zdravotní péče, řízení nemocnic, zdravotního pojištění a lékové politiky. Program se zaměřuje na zdravotnický management s důrazem na podnikání a inovace a rozvoj osobnostních dovedností. Důraz bude kladen na aplikaci poznatků v praxi (metodika řešení konkrétních problémů, případové studie, strategie rozhodování atd.).

Za Fakultu sociálních věd se na výuce budou podílet odborníci z Institutu ekonomických studií. Ti hodlají využít svých kompetencí v oblasti kvantitativní analýzy zdravotního sektoru a v oblasti finanční analýzy podniků. Dále hodlají využít zkušenosti a znalosti, které rozvíjí v oblasti zdravotní ekonomie, a to díky své několikaleté účasti v Centru zdravotní ekonomie a managementu na Univerzitě Karlově.

Tisková zpráva ke stažení

 

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836