TZ: Nejnovější studie CERGE-EI o publikování v predátorských časopisech: FSV nemá jediný záznam

Nejnovější studie CERGE-EI o publikování v predátorských časopisech: FSV nemá jediný záznam

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE-EI a jeho think-tank IDEA zveřejnil počátkem června interaktivní webovou studii, jejímž cílem je zmapovat, jak si jednotlivá výzkumná pracoviště stojí co do publikování v predátorských časopisech. Přestože z výstupů analýzy vyplývá, že nejvíce v nich publikují vědci ze společenských věd, Fakulta sociálních věd z ní vychází výborně, neboť má „na kontě“ nulový počet predátorských publikací.

Graf IDEA

Zdroj: https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/

Analýza zahrnuje články v citační databázi Scopus, které jsou zároveň evidované v Rejstříku informací o výsledcích (RIV) v období 2011–2015. Za Fakultu sociálních věd prošlo kontrolou celkem 488 článků, z nichž ani jeden nebyl podle autorů studie publikován v predátorském periodiku.

Studie zpřístupňuje co nejširšímu okruhu zájemců informace o problematice publikování vědeckých článků. Činí tak prostřednictvím přehledného interaktivního prostředí, kde si každý uživatel může vytvořit vlastní přehled o publikačních výstupech na konkrétních pracovištích i v rámci jednotlivých vědních oborů. Studie je volně přístupná zde.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

Jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836