TZ: Mediální a multikulturní výchova stojí v Česku na rozcestí

Mediální a multikulturní výchova stojí v Česku na rozcestí

Jakou roli hraje digitální technologie v životě dětí? Na kolik jsou tyto změny spojeny s životem v globální a kulturně různorodé společnosti? Liší se užívání technologií mezi dětmi z různých prostředí? Tyto a další otázky budou řešit Rozpravy o českých médiích na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy ve čtvrtek 17. ledna od 17:00. Přijedou na ně americká profesorka z Mount Holyoke College Patricia Ramsey a britská pedagožka z Bournemouth University Annamaria Neag.

Kromě nich budou na Rozpravách diskutovat o multikulturním a mediálním vzdělávání také antropolog Martin Soukup a odbornice na mediální výchovu Markéta Zezulková. Diskusi bude moderovat děkanka Fakulty sociálních věd Alice Němcová Tejkalová.

Debata by měla poukázat na některé zažité omyly ve vnímání ať už multikulturního, nebo mediálního vzdělávání. „Mnozí lidé si mylně představují, že kritické přemýšlení o médiích znamená odhalování skrytých agend, rozlišování pravdy a lži v mediálních obsazích a kritizování médií a novinářů,“ píší profesorka Ramseyová a doktorka Zezulková ve společném textu, který k tématu vydaly. Mediální vzdělávání má ale podle nich podpořit kompetentní analyzování informací a jejich ověřování, ne vytvářet strach z médií. Stejně tak multikulturní vzdělávání nemá být tím, čím momentálně podle nich je v českém podání, a sice povrchním zobrazováním a oslavou kulturní odlišnosti, nýbrž výchovou k vzájemnému pochopení a empatii. Na Rozpravách o českých médiích zazní, jaké jsou cesty k dosažení tohoto cíle a jak by se měly předměty multikulturní a mediální výuka, které jsou v Česku z hlediska zahraničních odborníků mnohdy zastarale praktikované, posunout dál.

Tématu multikulturní a mediální výchovy se Markéta Zezulková, Alice Němcová Tejkalová a Martin Soukup s dalšími kolegy věnují i v rámci výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836