TZ: Čtvrtá Prague Populism Conference řešila vzestup populismu a euroskepticismu v Evropě

Čtvrtá Prague Populism Conference řešila vzestup populismu a euroskepticismu v Evropě

Ve dnech 21. 5. – 22. 5. 2018 se konal již čtvrtý ročník Prague Populism Conference s názvem „Current Populism in Europe: Culture, History, Identity“ pořádaný Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd ve spolupráci s pražským Goethe institutem a Heinrich Böll Stiftung. Konference se věnovala snaze porozumět nacionalistickým tendencím, které prosazují současné populistické strany napříč Evropou a důvody, které stojí za jejich současným úspěchem. Na konferenci zazněly klíčové projevy Ruth Wodakové z Lancaster University, Francisca Panizzy z LSE a Gianpietra Mazzoleniho z Milánské univerzity.

4th Prague Populism Conference

Pražská konference o populismu se postupem let stala jednou z hlavních událostí, kde se každoročně schází špičkoví vědci a akademici z celé Evropy, aby diskutovali směr, kterým se vyvíjí populismus v jednotlivých zemích. Mám velkou radost, že je o konferenci velký zájem a že se můžeme každý rok sejít v prostorách Goethe Institutu, abychom se zabývali jedním z nejdůležitějších témat současného společenského dění,“ poznamenal hlavní organizátor akce dr. Martin Mejstřík.

Úvodní příspěvek Takise S. Pappase z CEU Budapest se věnoval analýze samotného pojmu populismu. Program prvního dne konference se pak věnoval příkladům různých forem současného populismu včetně tématu krajně pravicových proudů. Ruth Wodak ve svém příspěvku na příkladu volební kampaně v Rakousku v roce 2017 demonstrovala některé principy, kterými krajně pravicová hnutí prezentují své myšlenky. Francisco Paniza v dalším klíčovém příspěvku zkoumal vztah mezi populismem a demokracií. Tématem večerní diskuze pak byly historické aspekty populismu.

Na počátku druhého dne konference vystoupil Gianpietro Mazzoleni z Milánské univerzity s příspěvkem, který zkoumal na příkladu některých populisticky i nepopulisticky zaměřených osobností italského veřejného života, úlohu sociálních médií v utváření mainstreamového politického diskurzu. Program dále navazoval panelem věnovaným vztahu populismu a médií.

Následoval rozbor témat populismu ve střední a východní Evropě, došlo i na konkrétní příklady ze současné politické situace v Turecku, Itálii či Maďarsku. Pozornost byla věnována také aktuálnímu tématu euroskepticismu.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 179

Mobil: 721 108 836