SZZ - Studijní

Státní závěrečné zkoušky v SIS

Popis postupů, jak vypsat tzv. "obecné termíny SZZ" (skrze tyto se studenti hlásí k SZZ) a jak následně kontrolovat správné přihlášení k SZZ. Dořešit správné přihlášení/odhlášení studentů k SZZ do konce termínu stanoveného harmonogramem je v kompetenci studijního oddělení. Po konci termínu přebírá agendu SZZ institut/katedra, která vypisuje komise v SIS a řadí k nim přihlášené studenty.