SZZ - Instituty

Státní závěrečné zkoušky v SIS

Po konci termínu pro přihlašování studentů k SZZ přebírá agendu institut/katedra od studijního oddělení. V tuto dobu by již všichni studenti měli být řádně přihlášení/odhlášení. Institut/katedra vypisuje státnicové komise a vyplňuje známky a státnicové protokoly.

Vytvoření komisí a subkomisí a přiřazování studentů k subkomisím

Vytvoření komisí a subkomisí

Při vytváření subkomisí se nově část názvu subkomise generuje automaticky a část je tvořena libovolným textem, do kterého je vhodné uvést místnost zasedání komise pro její snazší identifikaci. (červen 2016)

  • Vytvoření hlavní komise (každý rok/státnice se již pouze upravuje složení komise, sama hlavní komise se vytvoří jen jedenkrát)
  • Vytvoření subkomise (vytváří se každý rok/státnice; pro každý termín zasedání komise je jedna)

 

Přiřazování studentů k subkomisím

Tento krok se odehrává ve dvou fázích.

1) Nejprve je třeba, aby byla subkomise přiřazena k již vytvořenému "obecnému termínu". Obecný termín je "pytel" s přihlášenými studenty k SZZ.
2) Teprve poté může dojít k přiřazení studentů, kteří jsou na tento termín přihlášeni, k subkomisi.

Vyplňování známek a protokolů

Nejprve je třeba vybrat osoby, které budou vyplňovat protokoly a známky. Tuto funkci mohou zastávat doktorandi. Vyplňovat protokoly a známky mohou pouze osoby s přidělenou rolí SZZk-Administrátor nebo SZZk-protokoly. Katedra nebo institut osoby nahlásí (jména a centrální identifikační čísla, tzv. UKČO) správě SIS a ta jim role přidělí. Role je třeba nahlašovat před každými státnicemi, protože mezitím může dojít k jejich odebrání.

 

Obecné info

© Jan Zavřel (srpen 2015); Poslední aktualizace: září 2018 (Tomáš Wiesner)

Některá videa nebo dokumenty může být možné vidět pouze po přihlášení do mailové schránky/účtu s koncovkou fsv.cuni.cz.

Návod pro studenty je dostupný mezi ostatními návody v sekci pro studenty.