Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand se přihlašuje ke státní doktorské zkoušce přihláškou ke zkoušce na studijním oddělení nejpozději do konce 6. semestru od zápisu ke studiu a nejpozději 30 dní před vypsaným termínem konání zkoušky. Státní doktorskou zkoušku absolvuje nejpozději do konce čtvrtého ročníku studia (Pravidla pro organizaci studia na FSV čl. 22).

Semestry, po které měl student přerušeno studium, se nezapočítávají. Pokud tedy student přerušil studium na 1 rok, musí se ke zkoušce přihlásit nejpozději do konce 8. semestru.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

Časový harmonogram

6 týdnů před termínem konání

  • informujte odpovědnou osobu na institutu o záměru konat v daném termínu SDZ

1 měsíc před termínem konání

  • na studijní oddělení odevzdejte následující formuláře:
  • Přihláška ke státní doktorské zkoušce
  • Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce

Požadavky ke státní doktorské zkoušce a její průběh

Bližší informace naleznete na stránkách jednotlivých institutů.