Řízení ke jmenování profesorem - Ladislav Krištoufek

ZÁZNAM - JŘ - LADISLAV KRIŠTOUFEK

Pracoviště uchazeče:  FSV UK / ÚTIA AV ČR, v. v. i.

Obor řízení ke jmenování profesorem:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  8. ledna 2019

Autoři doporučujících dopisů:

Prof. H. Eugene Stanley (Boston University)

Prof. David Zilberman (University of California, Berkeley)

Prof. Tobias Preis (Warwick Business School)

Prof. Tiziana Di Matteo (King’s College London)

Prof. Wei-Xing Zhou (East China University of Science and Technology)

Složení hodnotící komise:

Předseda:

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd a Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)

Členové:    

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (Univerzita Karlova/Matematicko-fyzikální fakulta)

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze/Fakulta informatiky a statistiky)

prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.  (Masarykova univerzita/Ekonomicko-správní fakulta)